POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Stosowanie ciasteczek (cookies)

  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies czyli w tzw. ciasteczkach. Poprzez używanie tego Serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek zawartą poniżej, Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania Serwisu.

  • Czym są pliki cookie czyli ciasteczka?
   Pliki cookies czyli ciasteczka, są to niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie z którego korzystasz podczas przeglądania witryn internetowych. Ciasteczko zawiera w sobie: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.
  • W jakim celu używamy plików cookies?
   Pliki cookies są niezbędne by strony Serwisu działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu. Służą dostosowaniu zawartości strony internetowej naszego serwisu do Twoich preferencji, by lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań. Pozwalają rozpoznać urządzenie z którego korzystasz i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Pozwalają na tworzenie anonimowych statystyk, pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Korzystają z naszych stron, co daje możliwość ulepszania ich struktury, zawartości, a także funkcjonalności.
  • Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?
   W Serwisie mogą być stosowane dwa rodzaje ciasteczek: "sesyjne" oraz "stałe". Ciasteczka sesyjne przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej, lub do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu tak długo, jak to zostało zapisane w ich parametrach, lub do momentu, kiedy je usuniesz.
  • Rodzaje ciasteczek używanych w Serwisie:
   Niezbędne do działania stron - Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron Serwisu. Pozwalają na poruszanie się po serwisie, a także użytkowanie jego elementów.
   Poprawiające wydajność - Umożliwiają zbieranie informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron Serwisu, co umożliwia reagowanie na trudności, na które napotykają użytkownicy i poprawianie działania stron Serwisu.
  • Ciasteczka podmiotów trzecich
   Korzystając z Serwisu możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
  • W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dotyczące plików cookies albo je usunąć?
   W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na przyjmowanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia tak, by ciasteczka były blokowane. Możesz też określić zakres blokowania ciasteczek. Mogą one być blokowane w całości, lub częściowo, możesz także zablokować ciasteczka pochodzące od stron trzecich. Możesz zażądać otrzymywania komunikatu za każdym razem, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej.

  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na funkcjonalność strony internetowej Serwisu.


   
  RODO

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

  1. PPO Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Strzelcach Opolskich ul. Dworcowa 25 , informuje, że jest administratorem Pani/Pana/Klienta danych osobowych.

  2. Pani/Pana/Klienta dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PPO PP:
  a) obsługę i realizację zamówień/umów oraz innych transakcji wynikających z prowadzonej działalności, a także w celach rachunkowych i podatkowych oraz marketingowych
  b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

  3. Podstawą prawną przetwarzania przez PPO PP Pani/Pana/Klienta danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
  a) wykonanie transakcji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan/Klient jest stroną;
  b) prawnie usprawiedliwiony interes PPO PP (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO)

  4. Odbiorcami Pani/Pana/Klienta danych osobowych mogą być obsługujące administratora firmy transportowe, hostingodawca i zewnętrzna obsługa informatyczna.

  5. Pani/Pana/Klienta dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu – nie dłużej niż 10 lat

  6. Przysługuje Pani/Panu/Klientowi prawo do żądania od PPO PP dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

  7. W sprawie przetwarzania danych w PPO PP jesteśmy dostępni pod adresem email: rodo@ppo.pl

  8. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie lub kontynuowanie już zawartej umowy.

  MONITORING WIZYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA W PPO PRZEDSIĘBIORSTWIE PAŃSTWOWYM

  W związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu , zwanym dalej „Administratorem”, jest PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 25, 47-100 Strzelce Opolskie.
  Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

  DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:
  telefon: 77 404 9440
  e-mail: sekretariat@ppo.pl
  adres do korespondencji: PPO PP ul. Dworcowa 25, 47-100 Strzelce Opolskie

  ADMINISTRATOR nie ma obowiązku i nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
  Telefon: 77 404 9474
  e-mail: rodo@ppo.pl

  RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

   Monitoring obejmuje następujący obszar:
  • Wewnątrz budynków – miejsca ogólnodostępne, ze względu na bezpieczeństwo znajdujących się tam osób albo ochronę składników mienia firmy
  • Na zewnątrz budynków – zabezpieczenie i ochrona znajdującego się tam mienia przedsiębiorstwa

  Obszar monitorowany oznaczony jest w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków z symbolem kamery oraz wskazaniem Administratora Danych Osobowych.
  Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega jedynie obraz – bez dźwięku.

  CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Nagrywany obraz jest wykorzystywany tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa, a dotyczących bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w pomieszczeniach firmy oraz jej majątku.

   Dane osobowe z monitoringu mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowanym,
  • ochrony mienia Administratora oraz mienia jego pracowników i stron trzecich
  • ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • rejestracji ewentualnych zdarzeń niepożądanych dla celów dowodowych,
  • przeciwdziałania zdarzeniom, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu, niszczeniu i kradzieży mienia.

  PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
  • art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. (RODO) „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią”
  • art. 222 Kodeksu Pracy
  • art. 5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje się przez okres nieprzekraczający 60dni od dnia nagrania.
  W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  ODBIORCY DANYCH

  Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego, które mogą stanowić dowód w postępowaniu są udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, innym organom działającym na podstawie odrębnych przepisów.

  Administrator zabezpiecza nagrania dla celów dowodowych:
  a) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania;
  b) na pisemny wniosek osób trzecich. Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmioty świadczące ochronę mienia na rzecz Administratora, towarzystwa ubezpieczeniowe, podmioty świadczące Administratorowi wsparcie techniczne i usługi pomocy prawnej - przetwarzanie danych przez te podmioty następować będzie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia tychże usług.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

  Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do informacji o Państwa danych osobowych w zbiorach danych Administratora; prawo do sprostowania danych; prawo złożenia wniosku o usunięcie danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi, jak również prawo do przenoszenia danych.

  Administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni udzielić stosownej informacji na piśmie. Z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych wynika, w jakim zakresie z każdego z wymienionych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Udostępnienie do przetwarzania danych osobowych (wizerunku) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji obrazu, pochodzącego z monitoringu wizyjnego. Udostępnienie do przetwarzania danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Poruszanie się po terenie objętym monitoringiem wizyjnym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.

  PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

  INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJIM

  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego (tj. bez udziału człowieka) podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne, w tym do profilowania.


  PPO PP
  47-100 Strzelce Opolskie
  ul. Dworcowa 25

  tel. +48 77 404 94 40
  fax +48 77 404 94 41
  sekretariat@ppo.pl
  ppo@ppo.pl
  REGON 000319428
  NIP 756 000 33 97
  BDO 000014499
  KRS 0000029545
  Sąd Rejonowy w Opolu,
  VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
   

  Zapraszamy na Facebook'a

  PPO PP
  47-100 Strzelce Opolskie
  ul. Dworcowa 25

  tel. +48 77 404 94 40, fax +48 77 404 94 41
  sekretariat@ppo.pl
  ppo@ppo.pl
  REGON 000319428, NIP 756 000 33 97
  KRS 0000029545
  Sąd Rejonowy w Opolu,
  VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego
   

  Zapraszamy na Facebook'a

  Hosting: VOGAR, design by Leszek Nocoń

  []